Wie ben ik?

Goeiedag bezoeker(s) van deze website. Mijn naam is Alex de Keijser.
Ik ben op dit moment 83 jaar en ben dus al meerdere jaren “op pensioen” zoals we dat hier noemen.
Ik ben begonnen bij de cartonnagefabriek Sparreboom Nw Pekela.
Dat was maar voor korte duur. Studie opgepakt. Drie jarig en vijf jarig Handelsavondschool te Nw. Pekela gedaan. Daarna  diploma Praktijkboekhouden en MBA.
En wat losse cursussen om bij te blijven, zoals cursus Excel en cursus
Word etc.

Daarna ben ik begonnen als assistent vd hoofdboekhouder bij Jonkers Expeditiebedrijf in Veendam. Daar een 6-tal jaren gewerkt. Er kwam
bij Schott’s Oliehandel in Veendam een vacature vrij voor boekhouder.
Daar een 8-tal jaren gewerkt als zelfstandig boekhouder.

Vervolgens nog een jaar gewerkt bij de Winschoter Courant op de boekhouding. Voornamelijk in Appingedam gewerkt , bijkantoor
van de Winschoter Courant. Toen kwam er een vacature vrij voor
de funktie van administrateur  bij de Schooladvies- en Begeleidingsdienst Oostelijk Groningen. Gesolliciteerd en ik werd aangenomen in vaste dienst. Daar zo’n 32 jaar gewerkt administrateur en tevens als hoofd algemene zaken. In 2002 gepensioneerd.

Daarna enorm veel vrijwilligerswerk gedaan, zie volgende lijst.

25 jaar als voorzitter/penningmeester bij de Seniorenrad
12 jaar als alg. bestuurslid bij dorpshuis De Snikke.  Zoals bekend
werd de Snikke gesloopt. Deze bestuursjaren als zeer open en prettig ervaren met deze bestuurders: T. Schipper, voorzitter, Henri Wierth,
secretaris, Bert Schreuder, penningmeester, Karin Kuiper-Wolters,
alg. bestuurslid, Roelof Drenth, alg. bestuurslid, Geert Lukens, alg. bestuurslid en Alex de Keijser, alg. bestuurslid.
8 jaar als alg. bestuurslid van de UItvaartver. te Oude Pekela, waar
toendertijd de voorzitter er met 250000 gulden vandoor ging.
6 jaar zitting genomen in de ledenraad van de Rabo Bank.
5 jaar cliëntenraad Oldwolde Winschoten.
5 jaar als intermediair voor de bewoners vd Wieke en Acantus.
2 jaar als voorzitter van de videogroep Focus te Oude Pekela.
2 jaar als voorzitter van de door ons opgerichte tourclub te Oude Pekela.
2 jaar als secretaris van de biljartclub De Snikke Oude Pekela.
2 jaar als bestuurslid in de Ned. Herv. Kerk te Oude Pekela.
2 jaar gewerkt in de commissie die de reünie heeft geregeld voor
het 200 jarig bestaan van de Hendrik Westerschool Oude Pekela.

Schilderij van kunstenaar Stefan de Keijser, voor info dekeijser.com, zie ook bij menu boven in beeld.